dimecres, 12 de setembre de 2012

Per a què s'ha creat aquest bloc i com ha de ser?

Aquest edubloc és una eina més de comunicació entre tots nosaltres.
És, al meu parer, una manera més informal d'aprendre, de comentar, d'informar, sense deixar de banda la finalitat principal: l'educativa.

En el nostre cas és un recurs més per compartir experiències i descobriments didàctics, i que ens permeti reflexionar sobre com volem aprendre i com volem ensenyar, aprofitant tot el que les TIC ens ofereixen. Entre tots hem de procurar que sigui dinàmic i espontani, divertit (si pot ser,clar)...

Què podem fer-hi? 

Moltes coses, com per exemple, fer treball col·laboratiu entre vosaltres i també entre els companys del grup 4, podeu proposar jocs de paraules, refranys, materials didàctics que trobeu, consells que vos donaren a l'institut, etc. Tot el que vulgueu (sempre relacionat amb la llengua).

Recomanacions a l'hora de fer entrades al bloc

Hem de tenir en compte que aquest és un bloc educatiu de llengua catalana; per això, el text que hi creeu ha de seguir, d'una banda, les propietats del text: adequació, coherència, cohesió, correcció, presentació..., i, d'altra, ha d'usar-se el registre que pertoca en un bloc com aquest.

Això no vos ha de fer por a l'hora d'escriure, perquè sempre podeu redactar el text en un doc. de word, passar-hi el corrector i després enganxar-lo a l'entrada del bloc. Com més escrigueu, com més parleu, més aviat milloraran les vostres competències lingüístiques en català.